Ako imate problem sa zaptivanjem, brzo i kvalitetno ćemo ga rešiti.

    O nama    |    Proizvodnja i usluge    |    Naručivanje    |    Sertifikati kvaliteta    |    Slike    |    Reference    |    Kontakt    

Sertifikat kvaliteta

Stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom,u skladu sa međunarodno priznatim standardima, je trajno opredeljenje SZTR VMN Hidro-pneumatik. Firma VMN Hidro-pneumatik je 19.03.2008.godine dobila sertifikat kvaliteta SRPS ISO 9001:2001, kojim se potvrđuje da se sistem najboljeg kvaliteta primenjuje na celokupan delokrug rada.