Ako imate problem sa zaptivanjem, brzo i kvalitetno ćemo ga rešiti.

    O nama    |    Proizvodnja i usluge    |    Naručivanje    |    Sertifikati kvaliteta    |    Slike    |    Reference    |    Kontakt    

Lokacija SZTR VMN Hidro Pneumatik, Ruđinci 87,Vrnjci 36217 Vrnjačka Banja

Kontakt podaci

SZTR VMN Hidro Pneumatik
Adresa: Ruđinci 87, Vrnjci 36217 Vrnjačka Banja

Radionica tel: 036/631-594
fax: 036/631-042

Prodavnica Trstenik: 037/716-528

Mobilni tel: +38163686601, +38163686551

E-mail: vmnhidropneumatik@gmail.com

www.vmn-hidropneumatik.rs,
www.vmn-hidropneumatik.co.rs


VLASNIK: Nedeljković Vladimir
KOMERCIJALNA SLUŽBA:
Tel.063/686-972
Rukovodilac: Nedeljković Milisav
Referent: Đukić Biljana